Naše město – projektový den třídy III. A a III. B

07.11.2017 15:28

Téma prvoučného projektu „Naše město“ začaly obě třetí třídy návštěvou lounského muzea. Žáci měli možnost vidět cenný bronzový poklad. Nález z nedalekých Líšťan z roku 2012 obsahuje přes sto předmětů, mezi nimiž je keramika, hřivny i šperky.                                   

  Poté žáci absolvovali vycházku, jejímž cílem bylo podrobněji se seznámit se svým městem, poznat významné i historické budovy, seznámit se se jmény významných osobností.    

Během vycházky se děti orientovaly v plánku města, zapisovaly si názvy ulic a náměstí. Toto téma budeme probírat i v následujících hodinách Prvouky. Žáci budou pracovat ve skupinách, budou plnit různé úkoly a upevňovat si znalosti o našem městě.                        

Výuka přímo ve městě byla pro žáky zajímavá a přínosná. Po celou dobu našeho pobytu ve městě se všichni chovali slušně, poslouchali výklad, pracovali s plánkem a dělali si poznámky.